Om Levanger kulturkirke

Levanger kulturkirke er en kulturarrangør i regi av Levanger menighet. Vi har kulturtilbud i Levanger kirke nesten hver uke. Vi har hovedvekt av kirkemusikk og konserter, men arrangerer også forestillinger med andre kunstuttrykk. Levanger kulturkirke ble startet som et fireårig prosjekt i 2013. Prosjektet har som mål å øke den kunstneriske og kulturelle kompetansen i Levanger kirke, fremme kirkemusikk og kirkens musikkliv, og å etablere en kulturarena for Levanger og Innherred. Prosjektet er støttet av Norsk kulturråd.

Halvparten av våre arrangementer er gratis, og vi legger vekt på kvalitet og profesjonelle utøvere. Vi ønsker et kulturprogram som er variert, engasjerende og nyskapende. Vi ønsker også å fremme norsk musikk.

Levanger kulturkirke samarbeider med lokale kulturinstitusjoner som Nord universitet, Kulturskolen i Levanger, Festiviteten, Folkjazzscena i Nord-Trøndelag og Musikk i Steinkjer kirke. På nasjonalt nivå samarbeider vi med Musikk i Nidarosdomen, Senter for tidligmusikk, Kirkelig kulturverksted, Kulturkirken Jakob og andre kulturkirker i Norge


VÅRE KONSERTSERIER

Vi arrangerer både rene orgelkonserter, konserter med andre instrumentsammensetninger, korkonserter og større produksjoner. Programmet endrer seg fra år til år, med nye konsertserier og temaer.

Orgelmeditasjon

Orgelmeditasjon er en kort og enkel andakt med mye musikk og få ord.
Med utgangspunkt i søndagens bibeltekst velges musikkstykker som rammer inn stunden. Det er tid og rom til å tenne lys og sitte i ro i kirka under og etter orgelmeditasjonen. Tilbudet varer normalt i ca. 20 minutter. Gratis inngang. For detaljer, se programmet.

Lunsjkonserter

Lunsjkonsertene arrangerer vi en gang i måneden i samarbeid med musikkstudenter fra Nord universitet og elever og lærere fra Kulturskolen i Levanger. Det er gratis servering av kaffe og te, og du kan ta med matpakka og ha lunsjpause med levende musikk. Konsertene varer i ca. 30 minutter, og kirken er åpen for å gå og komme som det passer. Menighetens diakon er til stede på lunsjkonsertene. For detaljer, se programmet.

Kirkeårkonserter

Kirkeårskonsertene er konserter i tilknytting til kirkeårets høytider og merkedager: Romjulskonsert (3. juledag), Påskekonsert (1. søndag etter påske), Kirkemusikkfest (i tilknytning til sankthans), og Allehelgenskonsert (allehelgensdag).

Orgelduo

I serien Orgelduo utforsker vi orgelet som kammermusikalsk instrument. Med utøvere på ulike instrumenter prøver vi kjente og mer ukjente instrumentsammensetninger. I hovedsak spiller vi originalmusikk skrevet for besetningen, men henter også musikk fra lignende ensembler. Vi har hatt konserter med orgel & gitar, orgel & piano, og orgel & sang (bass), orgel & cello, og orgel & slagverk. I år planlegger vi sammensetninger med orgel & saksofon, orgel & trombone, og harmonium & piano ved invielse av et gammelt Isachsen-harmonium fra 1876. For detaljer, se programmet.

Kirkemusikkfest er et felles prosjekt med alle kirkemusikere i Sør-Innherad prosti. Det blir arrangert konserter og musikkgudstjenester i hele prostiet.