Sommerkonsert: Musikk for piano -Erling Neergård | onsdag 19.juli

kl 14:00 / Kollekt

I sommer har vi åpen kirke og sommerkonserter onsdager fra 12. juli til 2. august. Sommerkonsertene varer ca. en halv time og inneholder klassisk musikk for piano, orgel og kunstharmonium. Kunstharmoniet i Levanger kirke ble gjeninnviet i år, er bygd av Isachsen fra Levanger i 1876 og har antagelig stått i Levanger kirke frem til starten av 1900-tallet.