Orgelmeditasjon -kantor Neergård | lørdag 8.juli

kl. 12:00 / gratis inngang /

Orgelmeditasjon er en kort og enkel andakt med mye musikk og få ord.
Med utgangspunkt i søndagens bibeltekst velges musikkstykker som rammer inn stunden. Det er tid og rom til å tenne lys og sitte i ro i kirka under og etter orgelmeditasjonen. Tilbudet varer normalt i ca. 20 minutter.